Ogólnopolska Giełda Projektów 2020 - nabór projektów

0%
 • X Ogólnopolska Giełda Projektów odbędzie się w dniach 15-16 października 2020 roku w Warszawie pod hasłem "Animacja w sieci". 

  Do naboru można zgłaszać projekty edukacyjne i animacyjne, które:

  • tworzą i podtrzymują więzi społeczne, poprzez działania wykorzystujące m.in. medium internetu,
  • edukują, szerzą wiedzę poprzez działania wykorzystujące m.in. medium internetu,
  • digitalizują i udostępniają zbiory instytucji i organizacji w internecie,
  • rozwijają nowe umiejętności odbiorców poprzez działania prowadzone m.in. za pomocą medium internetu,
  • pobudzają kreatywność odbiorców poprzez działania prowadzone m.in. za pomocą medium internetu,
  • umożliwiają wymianę doświadczeń i dobrych praktyk wśród osób zajmujących się animacją kultury i edukacją kulturową przy wykorzystaniu m.in. medium internetu,
  • rozwijają twórczość artystyczną poprzez prowadzenie działań m.in. za pomocą medium internetu,
  • używają rozwiązań technologicznych oraz funkcjonalności aplikacji (sieciowych i na urządzenia) i stron internetowych w kontekście animacji kultury.

  Projekty muszą być zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2017 do 31 października 2020 roku lub być na zaawansowanym etapie realizacji.

  Ocenie nie podlegają projekty prezentowane podczas poprzednich edycji Giełdy. 

  Pamiętaj!

  Zależy nam na osobistej narracji o projekcie, a nie formalnym języku używanym zazwyczaj we wnioskach.

  Czas trwania naboru: 14 lipca - 2 sierpnia 2020 roku. 

  Przed wypełnieniem formularza przeczytaj REGULAMINa w szczególności zawarte w nim kryteria oceny.

  W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką Giełdy:

  Paulina Kobza, pkobza@nck.pl, 22 350 95 40 


  POWODZENIA!

   

Ładowanie
Ładowanie...